Karson Consulting

Jogi Nyilatkozat

blank

amely a CARSONGREY Üzletfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Sóhaj utca 13.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-975106) (a továbbiakban: KARSON Consulting) weboldalain, különös tekintettel a karsonconsulting.com weboldalon és kapcsolódó aloldalain (a továbbiakban: Weboldalak) található adatokkal és információkkal kapcsolatos felelősségi kérdéseket rendezi.

Valamennyi látogató a Weboldalak böngészésével elfogadja a következő feltételeket:

A Weboldalakon található tartalom a KARSON Consulting, vagy egyéb harmadik személy szellemi tulajdona, annak egésze – így grafikus elemei, szövegtechnikai megoldásai és a szolgáltatás elemei – szerzői jogi védelem és védjegyoltalom alatt állnak, ennek megfelelően a felhasználó a Weboldalakat ezen jogosultságok és védelmek betartása mellett használhatja csak fel.

A Weboldalak tartalmának valamint egyes részeinek fizikai és más adathordozóra mentése kizárólag a KARSON Consulting előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A KARSON Consulting azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – a felhasználó ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A KARSON Consulting fenntart minden, a Weboldalak bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A KARSON Consultinghoz tartozó oldalak tartalma és kialakítása törvényi védelem alatt áll.

A KARSON Consulting előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett a Weboldalak egészben vagy részben való felhasználása – így a szöveg, grafika, fotó, videó, struktúra, stb. – feldolgozásával értékesítési tükrözése és újra közvetítése még változatlan formában sem.

A Weboldalakon közzétett információ kizárólag a Weboldalakra való hivatkozással lehetséges az alábbi feltételek szerint:

– az átvevő nem módosíthatja az eredeti formációt;

– a Weboldalakra utaló egyértelmű hivatkozást minden, a Weboldalakra való utaláskor feltünteti. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi eljárás következményeit vonja maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és az okozott károk megtérítését.

A felhasználó a saját felelősségére látogathatja a Weboldalakat. A KARSON Consulting a Weboldalakon közzétett tartalmakat általános tájékoztatóként osztja meg, azok elérhetőségéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, aktualitásáért, az egyedi ügyekben való alkalmazhatóságáért, helytállóságáért, közvetett vagy közvetlen felhasználásért, vagy félreérthetőségből eredő károkért, veszteségért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Weboldalakon közzétett adatok nem feltétlenül tükrözik a KARSON Consulting véleményét, álláspontját valamely kérdéskör kapcsán.

A KARSON Consulting nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Weboldalak kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A KARSON Consulting fenntartja a jogot, hogy a Weboldalakat módosítsa vagy átdolgozza, elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Weboldalak használhatóságát, folyamatos, hibamentes elérhetőségét a KARSON Consulting nem garantálja.

Hatályos: 2020.05.05. naptól visszavonásig