Adatkezelési tájékoztató

blank

A www.karsonconsulting.com oldalon és kapcsolódó aloldalain (a továbbiakban: Weboldalak), valamint a Weboldalakhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó eljárásait a Weboldalakat üzemeltető Carsongrey Üzletfejlesztő Kft. (1222 Budapest, Sóhaj u. 13., cégjegyzékszáma: 01-09- 975106, adószáma: 23719338-2-43) (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé.

A Weboldalak használatával az oldalakra látogató felhasználók (a továbbiakban: Érdeklődők) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket és rendelkezéseket. Ezért kérjük az Érdeklődőket, figyelmesen olvassák végig a jelen Tájékoztatót.

Az Érdeklődők a Weboldalak használata során kétféleképpen szolgáltathatnak magukról adatokat:

– A Weboldalak használata során automatikusan az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok, információk (cookie-k / sütik), valamint

– a Weboldalak kapcsolati űrlapjaink és a Weboldalak szolgáltatásinak igénybevétele során önkéntesen és szándékoltan megadott és rendelkezésre bocsátott adatok.

1. A Weboldalak használata során gyűjtött információ – cookie-k / sütik

1.1 Mi az a cookie (süti)?

A cookie, vagy süti a webszerver által létrehozott és a böngészőnek küldött, változó, alfanumerikus információcsomag, amely a böngészéshez használt eszközön előre meghatározott ideig rögzül.

A sütik információt adnak a böngészéshez használt eszközről és böngészőről, lehetővé teszik, hogy a webszerver felismerje a Weboldalakon folytatott böngészési előzményeket, információt nyerve a felhasználás módjáról és szokásairól.

A sütik nem alkalmasak az Érdeklődő azonosítására, csak a használt eszköz felismerésére szolgálnak. Egyfajta címkeként működnek, amelyet a honlapra látogató kap. Ehhez a címkéhez hozzárendeli a rendszer az előzményeket, a beállításokat (pl.: honlap nyelve), szokásokat. Ezáltal, amikor ismét visszatér a látogató a honlapra, és a sütik használata engedélyezve van, a küldő szolgáltató felismeri a címkét, összekapcsolja a látogatást a korábbiakkal, így a látogató személyre szóló tartalmakat kaphat.

A sütik működéséről további részletes információk találhatóak a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon.

1.2. Miért használunk sütiket?

A sütik segítségével:

– információt kapunk a valós használati szokásokról, ezáltal folyamatosan, a látogatóink igényére szabva javítani tudjuk a felhasználói élményt és továbbfejleszthetjük szolgáltatásainkat.

– látjuk, melyek azok a tartalmak, amelyek sokakat foglalkoztatnak, melyek azok, amelyek nem relevánsak, így csak olyan tartalmat készítünk az oldalainkra, amelyek hasznosak a látogatók számára.

– az Érdeklődő számára releváns ajánlatainkat tudjuk megjeleníteni.

– az oldalak gyorsabban betöltődnek, könnyebbé teszi a navigálást.

1.3. Milyen típusú sütiket használunk?

1.3.1. A működéshez nélkülözhetetlen sütik

Ezek a sütik az Weboldalak közötti navigáláshoz szükségesek és lehetővé teszik, hogy az adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára belépést követően elérhető) tartalmakat is hozzáférhetőek legyenek. Ezen túl analitikai méréseket tesznek lehetővé, illetve a Weboldalakon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak.

1.3.2. Funkcionális sütik

Ezeknek a sütiknek a célja, hogy az Érdeklődők számára releváns hirdetéseket tegyünk közzé a Weboldalakon, valamint aktivitásra buzdítsuk őket. Segítségükkelt többet megtudunk felhasználók honlap-használati szokásairól, mint a nyelvbeállítások, űrlapkitöltések vagy feliratkozások.

1.3.3. Analitikai sütik

Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy megismerjük a valós felhasználási szokásokat, ezzel lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal használatát elemezve személyre szóló tartalmakat és hirdetéseket jelenítsünk meg, valamint segítségükkel a látogatóink igényére szabva javítani tudjuk a felhasználói élményt és fejleszthetjük tovább szolgáltatásainkat.

1.4. Sütik elfogadása, módosítása

A Weboldalakra történő első látogatás alkalmával az Érdeklődő kiválaszthatja, mely sütik használatához járul hozzá. Ezt a hozzájárulást a későbbiekben a jobb alsó sarokban megjelenő ikonra kattintva módosíthatja, vagy az Érdeklődőnek lehetősége van saját eszközén, böngészőjében letiltani a sütik használatát, vagy korlátozni, törölni azokat. A beállítások módosításával a Weboldalaok korábban megadott beállítások elveszhetnek.

2. Adatgyűjtés a közösségi médiában

Érdeklődőnek lehetősége van további információhoz jutni vagy kapcsolatot létesíteni az Adatkezelő közösségi média oldalain:

Karson Consulting Facebook oldala:

https://www.facebook.com/karsonconsulting/

Karson Consulting LinkedIn oldala:

https://www.linkedin.com/company/karsonconsulting/about/

Az Adatkezelő ugyanakkor felhívja az Érdeklődő figyelmét, hogy ezek az Adatkezelőtől függetlenül működő platformok, melyek adatgyűjtési gyakorlatára az Adatkezelőnek nincs és nem is lehet semmilyen befolyása.

3. Az Érdeklődők által önkéntesen és szándékoltan megadott adatok kezeléséről

A Weboldalakon történő önkéntes és szándékolt adatközlésre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Érdeklődő adatainak megadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Érdeklődő részére elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag Érdeklődő előzetes hozzájárulásával történhet. Érdeklődő kijelenti, hogy ezen hozzájárulását önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tette meg.

3.1. Kapcsolatfelvétel

A Weboldalak kapcsolati űrlapjain, az Érdeklődő által Adatkezelővel történő kapcsolatlétesítési szándékkal (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel) megadott személyes adatok a következők lehetnek (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

– teljes név*

– cégnév*

– közvetlen kapcsolattartási e-mail cím*

– üzenet*

A Kapcsolatfelvétel célja lehet tájékoztatás kérése vagy észrevétel közlése a Weboldalakon kínált szolgáltatásokkal, valamint az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban.

A Kapcsolatfelvételhez történő hozzájárulás bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható kifejezetten erre irányuló, a hello@karsonconsulting.com e-mail címre küldött üzenetben, postai úton az Adatkezelőnek címzett, az Impresszumban (https://karsonconsulting.com/impresszum/) található levelezési címre küldött ajánlott, tértivevényes levélben.

Az Adatkezelő az Érdeklődő által megadott személyes adatokat az Adatkezelő és az Érdeklődő közötti kétoldalú kommunikáció befejezésétől, lezárásától számítva legfeljebb 365 napig kezeli. Ez alól kivételt jelent, amennyiben az Érdeklődő adatai törlését kéri, vagy visszavonja adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását, vagy Adatkezelő és Érdeklődő között olyan szerződéses megállapodás jön létre, mely ettől eltérően rendelkezik.

3.2. Feliratkozás hírlevélre

A Weboldalakon több, kifejezetten erre rendszeresített felületen Érdeklődő feliratkozhat az Adatkezelő hírlevelére. Ehhez az alábbi személyes adatok megadása lehet szükséges (a *- gal jelölt adatok megadása kötelező):

– teljes név*

– közvetlen kapcsolattartási e-mail cím*

A hírlevélre történő bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható kifejezetten erre irányuló, a hello@karsonconsulting.com e-mail címre küldött üzenetben, postai úton az Adatkezelőnek címzett, az Impresszumban (https://karsonconsulting.com/impresszum/) található levelezési címre küldött ajánlott, tértivevényes levélben, vagy a hírlevelek végén található leiratkozási linkre kattintva. Az Adatkezelő mindaddig kezeli az Érdeklődő által a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait, amíg Érdeklődő azok törlését kéri, vagy visszavonja adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.

3.3. Az adatfeldolgozás célja és jogalapja

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) az irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja Érdeklődővel való kapcsolattartás és kommunikáció.

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

3.4. Adatfeldolgozók köre

Az adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Érdeklődők által önkéntesen és szándékoltan megadott adatok kezelői, feldolgozói az Adatkezelő felhatalmazásából a következők:

– Adatkezelő mindenkori üzletmenetében résztvevő belső és külső érintettjei (úgy, mint a könyvelési szolgáltatók, jogi szolgáltatók, adminisztratív szolgáltatók, marketing szolgáltatók),

– közigazgatási szervek, melyek adatokra vonatkozó igénye törvényi felhatalmazáson alapul,

– szerződéses partnerek és teljesítési segédek a GDPR 28. cikkének megfelelően.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érdeklődőket. 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Érdeklődő hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

3.5. Érdeklődő jogai

Érdeklődő kifejezetten erre irányuló, a hello@karsonconsulting.com e-mail címre küldött üzenetben vagy postai úton az Adatkezelőnek címzett, az Impresszumban (https://karsonconsulting.com/impresszum/) található levelezési címre küldött ajánlott, tértivevényes levélben felvilágosítást kérhet az Adatkezelő által az Érdeklődőről tárolt adatokról, kérheti azok javítását, kiegészítését vagy törlését, felhasználásának korlátozását, továbbá az esetében felmerülő adatfeldolgozók listáját.

Adatkezelő elutasíthatja az Érdeklődő személyes adatainak törlésére irányuló kérelmét abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 – a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

– a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Érdeklődő másolatot kérhet az Adatkezelő rá vonatkozó, az adatkezelés tárgyát képező adatokról, melyeket Adatkezelő díjmentesen bocsát az Érdeklődő részére. További másolatokért az Adatkezelő jogosult adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Érdeklődő amennyiben elektronikus úton (e-mailben) nyújtotta be információkérését adatkezelés tárgyban, vagy kérvényezte adatainak javítását, törlését, másolatának kiadását, úgy Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha az Érdeklődő másként kéri. Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az Érdeklődő számára megadni a tájékoztatást.

Adatkezelő a tőle elvárható gondossággal mindent elkövet, hogy a rábízott személyes adatok kezelésének módja megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Mindazonáltal, ha az Érdeklődő úgy érzi, Adatkezelő nem felel meg az előírásoknak, lehetősége van panaszát jelezni a hello@karsonconsulting.com e-mail címre küldött üzenetben vagy postai úton az Adatkezelőnek címzett, az Impresszumban (https://karsonconsulting.com/impresszum/) található levelezési címre küldött ajánlott, tértivevényes levélben.

Érdeklődő jogorvoslati lehetőséggel élhet, amennyiben Adatkezelő sérti személyes adatainak védelméhez való jogát. Ebben az esetben igényével a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a Budai Központi Kerületi Bírósághoz vagy a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, míg az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az illetékes.

A részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

4. Hatályosság és módosítás

Jelen Tájékoztató 2020.05.01. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a technológia, valamint a jogi környezet változásaira reagálva egyoldalúan módosítsa jelen tájékoztatót az Érdeklődők Weboldalakon keresztül történő előzetes értesítése mellett. Amennyiben a módosítás a Tájékoztató lényeges pontját érinti (adatkezelés célja, ideje), úgy Adatkezelő e-mailben is értesíti azokat az Érdeklődőket, akik e-mail címüket megadták, és kéri hozzájárulásuk megerősítését.