blank

Árfolyamkockázat és infláció – hogyan szerződj, hogy ezeket kivédd?

Infláció, árfolyamkockázat - a szerződések értéke gyorsabban romlik, mint a napon felejtett hal. Mit tehetsz, hogy a szerződéseid értékállóak maradjanak? Dr. Vida Miklós vendégszerzőnk erre válaszol.

Vida Miklós dr. írása

Árfolyamkockázat és infláció - hogyan szerződj, hogy ezeket kivédd?
A szerződések értéke gyorsabban romlik, mint szeretnénk. Aki B2B-ben értékesít, észrevehette, hogy számos cég elkezdett átállni az eurós árazásra, hogy az inflációval és a forint árfolyamával kapcsolatos veszélyeket kivédje. A magyar gazdaság egyes szegmenseiben már “belopakodott” az európai gazdaság közös valutája. Más cégeknél napi árazás van, az ajánlatok határideje a tiszavirág élettartamához kezd hasonlítani. De vajon hogyan lehet ezt a szerződésekben szabályozni? Kit terheljen az árfolyamkockázat? Hogyan végezhetsz díjkorrekciót? Felkértünk dr. Vida Miklós ügyvédet egy vendégcikkre. Miklós kifejezetten jogi oldalról járta körül a kérdést. Ha a cikk végén kérdésed maradt, írj nekünk, és mi összekötünk Miklóssal.
Dr. Vida Miklós írása 

Szerződések értékállóságának biztosítása az infláció árnyékában

A díjkorrekciós klauzulák használata a (vállalkozói) szerződésekben fontos eszköz a díjak értékállóságának megőrzése érdekében. Ezek a klauzulák lehetővé teszik a felek számára, hogy előre meghatározzák a díjak módosításának feltételeit, amikor olyan körülmények állnak elő, amelyek jelentősen befolyásolják a szerződés teljesítését vagy a felek gazdasági helyzetét.
A vállalatoknak természetesen szükségük van áremelésre a költségek és a nyereség fenntartása érdekében. A közelmúlt környezeti és gazdasági változásait figyelembe véve a vállalkozásoknak előre kell gondolkodniuk azon, hogy tudják a lehető legjobban áthárítani a költségnövekedésüket, főként a hosszú távú jogviszonyaikban. A hatályos szerződések felülvizsgálata és az újak kidolgozása során mindig bölcs dolog figyelemmel lenni az infláció hatásaira.

A díjkorrekciós klauzulák lehetővé teszik a felek számára, hogy

előre meghatározzák a díjak módosításának feltételeit,

amikor olyan körülmények állnak elő, amelyek jelentősen befolyásolják a szerződés teljesítését vagy a felek gazdasági helyzetét.
Ez a rugalmasság biztosítani tudja, hogy a szerződésben szereplő árak az idő múlásával értékállóak maradjanak. Ebben a cikkben bemutatjuk a szerződésekben rögzíthető automatikus díjkorrekciós klauzulák lehetséges változatait. Ezekkel elkerülhetőek lesznek a későbbi, körülményes szerződésmódosítások.

1. Árindex-klauzulák (inflációt követő díjkorrekció)

Az árindexkövető klauzulák a jog világában gyakran használt szerződéses feltételek, amelyek számos kereskedelmi tranzakcióban, üzleti megállapodásban szerepelnek. Az árindexkövető klauzulák lehetővé teszik a szerződő felek számára, hogy a szerződésben rögzített árakat az idő múlásával az inflációhoz igazítsák.
Az árindexkövető klauzulák széles körben alkalmazhatóak különböző árucikkek, szolgáltatások és pénzügyi termékek árainak nyomon követésére. Az árindexek tehát sokfélék lehetnek (például fogyasztói-, termelői-, szolgáltatási árindex), éppen ezért érdemes a szerződésben specifikusan az adott árucikk vagy a bizonyos piaci szegmens vonatkozásában megadni azt az indexet, amihez a szerződésben rögzített árat igazítani kívánják a felek.
Az inflációkövető díjkorrekció így tehát a vállalatok számára az egyik legkézenfekvőbb mód arra, hogy minimalizálják a gazdasági kockázatokat és kompenzálják az inflációs hatásokat. Mindezen jótékony hatásai mellett a klauzulák alkalmazása segít a felek közötti jogviták elkerülésében és a szerződések tartalmának könnyebb átláthatóságában.
Az árindexklauzulák azonban nem teljesen mentesek a kritikáktól sem. Megbízhatóságuk, valamint a kiválasztott indexek megfelelősége gyakran vita tárgya. Az árindexek gyakran ingadoznak és néha hirtelen emelkedhetnek vagy csökkenhetnek, ami a szerződésekben szereplő árak változását eredményezheti. Emellett az árindex követő klauzulák alkalmazása jelentős kihívásokat jelenthet jogi értelemben is az érvényesség és tisztességtelen joggyakorlás szempontjából, így az árindex követő klauzulák a túlzott érték aránytalanságukra tekintettel akár bírósági úton érvényteleníthetőek.

2. Feltételhez kötött díjkorrekció

A szerződő partnerek közös megállapodásuk alapján a szerződésben

lehetőséget biztosíthatnak az egyoldalú szerződésmódosításra

valamely külső jelentős körülmény bekövetkezéséhez köthetően. Ilyen körülménynek minősülnek például

  • a természeti katasztrófák,
  • politikai változások,
  • gazdasági recesszió, valamint
  • olyan jogszabályi változások,

amelyek hatással vannak a felek közötti szerződés teljesítésére.
Amennyiben az említett események következtében a vállalkozó költségei jelentősen emelkednek, és ennek hatására a szerződésben meghatározott árak ésszerűtlen mértékben alacsonyak maradhatnak a feltételhez kötött díjkorrekciós klauzula hiányában
A szerződés kétoldalúságára tekintettel ne feledkezzünk meg másik szerződő fél gazdasági érdekét szolgáló garanciák rögzítéséről sem. Így például olyan rendelkezésekkel egészíthető ki a szerződés, mint hogy a szerződésben meghatározott áremelés mértéke nem haladhatja meg a piaci árváltozásokhoz ingazodó, méltányos mértéket. Vagy hogy a másik szerződő fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az egyoldalú áremeléssel nem értene egyet.
Fontos megjegyezni, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra lehetőséget biztosító klauzulákat akkor célszerű a szerződésben szerepeltetni, ha a felek között fennáll a bizalom, a jóhiszeműség és az együttműködés. Az árak egyoldalú emelése ugyanis olyan érzékeny terület, amely könnyen vezethet jogi konfliktushoz. Különösen fontos kiemelni e körben, hogy egyes jogviszonyokban kifejezetten tiltott egyoldalú áremelési kikötések alkalmazása (például a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződésekben).

3. Árfolyamhoz kötött díjkorrekció

Az árfolyamváltozások ugyancsak jelentős hatással lehetnek a pénz értékére. Azonban ha szerződésünkben kikötjük az árfolyamváltoztatás lehetőségét, akkor ezzel is biztosítani tudjuk pénzünk értékállóságát. Ez azt jelenti, hogy ha a gazdasági külső körülmények jelentős mértékben megváltoznak, akkor a szerződésben megállapított feltételek szerint a szerződő félnek lehetősége van egyik devizanemből áttérni egy másikra a vállalkozás gazdasági érdekének védelme céljából.
Az árfolyamváltoztatási klauzulában előre meg kell határozni azon devizanemet (vagy devizanemeket) amelyre bizonyos szerződésben kikötött feltételek teljesülése esetén a vállalkozó áttérhet. A szerződésben meghatározhatjuk a minimális és maximális árfolyamértékeket, amelyek között az árfolyam változtatása lehetséges, és előírhatjuk azt is, hogy a változtatás csak bizonyos időszak tekintetében lehetséges.
Az árfolyamváltoztatási díjkorrekciónak azonban vannak korlátai is. Egyfelől amennyiben globális szintű gazdasági recesszió üti fel a fejét – ahogyan azt a jelenleg életviszonyok között is tapasztaljuk –, annyiban ezen klauzula nem képes teljes hatékonysággal biztosítani a vállalkozó díjak értékállóságot. Másfelől a szerződéses gyakorlatban nem kifejezetten elterjedt a forinttól való eltérés kikötése. Ez utóbbi oka nyilvánvalóan arra vezethető vissza, hogy kevesek tartják likvid erőforrásaikat a forinttól eltérő más devizában, így a teljesítés is akadályozott.
Összefoglalva tehát a díjkorrekciós klauzulák lehetővé teszik, hogy

a vállalkozói szerződésben szereplő díjak értékállósága megmaradjon

olyan esetekben, amikor olyan külső körülmények állnak elő, amelyek jelentősen befolyásolják a szerződés teljesítését vagy a felek gazdasági helyzetét.
Ezek a klauzulák biztosítják, hogy a felek előre meghatározzák a díjak módosításának feltételeit, és így elkerülhetik az esetleges jogi vitákat és a szerződés módosításával járó nehézségeket. A díjak módosítása történhet az infláció mértékével arányosan vagy az aktuális devizaárfolyam változásainak figyelembevételével.
Az ilyen klauzulák alkalmazása különösen fontos

  • a hosszú távú szerződések esetében, és
  • amelyekben számos kockázati tényező lehet jelen.

Az ilyen kockázati tényezők például lehetnek az infláció, a devizaárfolyamok és adók változása, a nyersanyagok árváltozása. A díjkorrekciós klauzulák alkalmazása így abban tud segíteni, hogy a vállalkozások minél inkább

elháríthassák a veszteséggel fenyegető helyzeteket.

Emellett a klauzulák lehetővé teszik a felek számára, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt alkalmazkodjanak a változó gazdasági környezethez, és biztosítsák a hosszú távú együttműködés sikeres és eredményes lebonyolítását.
A díjkorrekciós klauzulák nagyon hasznos elemei a vállalkozási szerződéseknek. Mindemellett fontos szem előtt tartani, hogy a tényleges hatékonyságuk érdekében pontosan és részletesen kell meghatározni a kereteiket az egyes szerződésekben – ideértve a korrekciók módját, mértékét és határidejét is.
Ha Ön vállalkozó és szeretne díjkorrekciós klauzulát belefoglalni szerződéseibe, akkor mindenképpen forduljon jogászhoz. Jogász szakember segítségével garantálható Önnek és partnereinek jogbiztonsága, valamint a díjkorrekció szabályainak tisztán és érthetően történő megfogalmazása a szerződésekben.

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email
Vida Miklós dr.

Vida Miklós dr.

A HV Legal Ügyvédi Iroda alapítója. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik a polgári jog, az ingatlanjog, az M&A tranzakciók területén. Szakterülete kiterjed az adójogra és az adóoptimalizálásra, jelentős magyar közép- és nagyvállalati ügyfelek tanácsadására. A peres és nemperes, valamint hatósági eljárásokban magabiztos jártassággal rendelkezik. A HV Legal megalapítása előtt egy jelentős ügyfélkört kiszolgáló nemzetközi ügyvédi irodában dolgozott ügyvédként, diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán szerezte 2013-ban.

Hasonló tartalmak

TANULJ ÉS FEJLŐDJ VELÜNK!

Ha érdekelnek legújabb cikkeink, eseményeink és workshopjaink, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre és értesülj első kézből!